טיולי ג'יפים

טיולי ג'יפים וג'יפונים חברתיים.


מטרת הטיולים הינה הנאה והכרות עם חברים חדשים.


יכולים להצטרף חברים בעלי ג'יפ וחברים ללא ג'יפ.


- הנסיעה בג'יפים הינה חוויתית וברמת קושי קלה / בינונית.


- לכל בעל ג'יפ מצוותים חברים חדשים לנסיעה.


- ההגעה למקום המפגש הינה עצמאית.


- הטיול כולל נסיעת שטח, הליכה קלה ומהנה, עצירה לשתיית קפה/תה, בראנץ פיצוץ מקטרינג שווה.


- שבוע לפני טיול ישלחו בקבוצת הווצאפ פרטי טיול ולינק לתשלום.


- מצטרפים לג'יפ ישתתפו בהוצאות הדלק של בעל הג'יפ.

 


כמו כן ניתן להזמין טיולי ג'יפים חוויתיים לקבוצות, חברות וארגונים.


יש לקרוא היטב את התקנון:

1. הנסיעה הינה באחריות כל אחד מהמשתתפים בטיול בלבד, לרבות בעל הרכב, מצטרפים לטיול, מצטרפים לרכבים וכו'.

2. על המשתתף להגיע למקום המפגש כשרכבו מתודלק ומוכן ליציאה.

3. על המשתתף להשמע להנחיות המוביל.

4. אין לעזוב את הטיול בלי לעדכן את המארגנים וכל עזיבה שכזו הינה באחריות המשתתף שעזב, לרבות המצטרפים אליו לרכב וכל הנובע מכך, לרבות נזקים מכל מין וסוג שהוא, כאמור לעיל.

5. חובה כל בעל רכב שלקח איתו ממקום המפגש מצטרף, להחזיר את המצטרף למקום המפגש.

6. המשתתף רשאי לחלוק הוצאות דלק על המצטרפים לנסיעה ברכבו. יובהר כי אין המפעילים אחראים בשום צורה על עלויות הדלק של בעל הרכב.

7. בעל הרכב מאשר למארגנים לצרף לרכבו נוסעים, בהתאם למגבלות הרכב ובהתאם לאמור בתקנון זה.

8. מצטרף (ללא רכב) יגיע למקום המפגש בכוחות עצמו. אין המארגנים אחראים בשום צורה לסידורי נסיעה למקום המפגש על כל המשתמע מכך.

9. המפעילים והמובילים אינם אחראים בשום צורה לנזקים שייגרמו למי מהמשתתפים לרבות נזקי גוף, נזקי רכוש לרכב ו/או כל נזק אחר למשתתף עצמו ו/או נזק שנגרם לצד ג' ע"י משתתף ו/או רכב המשתתף בסיור ו/או כל נזק לצד ג' בעקבות השתתפות בטיול.

10. הרני לאשר כי אני מודע שבטיול יכולים להגרם נזקים לרכבי מתוקף מהות הנסיעות בכבישים ובשטחים שבהם אנו נוסעים.

11. הרני לאשר כי אני מודע ומסכים לכך שהן המארגנים והן המוביל אינם אחראים לנזקים ככל שיהיו, לא בגוף ולא ברכוש (לרבות רכבי הפרטי, הציוד שברכב וכל חלקיו על כל המשתמע מכך)

12. הרני לאשר כי אני מאשר ומודע לכך שהטיולים אינם כוללים ביטוח מכל סוג ומין שהוא ועל המטייל / הנהג / היושב ברכב (להלן המטייל) מוטלת החובה לרכוש עבור עצמו, מיטלטליו, רכבו, גופו, נוסעיו וחפציו ביטוח מלא ומתאים לגוף ולרכוש ולנסיעות שטח (בלא זכות שיבוב כלפי המארגנים המוביל או מי מטעמו)

13. הרני לאשר כי לא יהיו לי ואין לי טענות למארגנים, למוביל או מי מטעמם בסוגיות אלה.

14. המארגנים המוביל או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לגוף ו/או לרכוש, שייגרם למטייל במהלך הטיול מכל סיבה שהיא, לרבות בגין, תאונה, גניבה, אובדן כבודה או מסמכים ו/או הוצאות שיהיה על המטייל להוציא בגין הטיול.

15. הנני מוותר באופן מוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד המארגנים, המוביל או מי מטעמם. הרני לאשר כי המארגנים, המוביל וכל גורם אחר, לרבות משתתף אחר בטיול, לא יהיו אחראים בשום צורה או אופן כלפי רכבי, רכושי וגופי ולא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים, עקיפים או תוצאותיהם, מוחשיים ושאינם מוחשיים, ממוניים ואינם ממוניים, שיגרמו לי בטיול זה.

 

עם רכישת הכרטיס אני מאשר/ת שקראתי את התקנון ואני מקבל/ת את תוכנו

הערות:

התמונות להמחשה בלבד.

יתכנו טעויות במפרטים. חובה לבדוק מול אתר יצרן.

ביטול עסקה יחויב ע"פ חוק ב-5% או 100 ש"ח הנמוך מבינהם.